Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ФТН

23. март 2018.

Стручњак Едукативно информативног центра одржао је 23.3.2018. године на Факултету техничких наука (ФТН) у Новом Саду предавање под називом „Патент као средство заштите техничких иновација“.

Том приликом је појашњен појам патента и услова патентне заштите, затим поступак признања патента и елемената патентне пријаве, a објашњене су и основe претраживања патентне документације, стратешког патентирања и трансфера технологије. Предавање је било прилика да се око 20 присутних студената докторских студија ФТН упозна са основама патентне заштите, а у циљу примене стечених знања и информација како у научно-истраживачком раду тако и будућем раду у привреди.