Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О ИНТЕРНЕТ САЈТОВИМА

30. септембар 2010.

У Скопљу је, у склопу регионалног ИПА програма, у периоду од 28-29. септембра одржана радионица о интернет сајтовима, на којој су учествовали сви заводи за интелектуалну својину из земаља Западног Балкана и Турске.

Том приликом представници завода разменили су своја искуства, успоставили нове темеље за чвршћу сарадњу по овом питању, а били су у могућности да чују и препоруке стручњака из Европског завода за патенте, као и експерата из Данске, Ирске, Словеније, САД и Шведске. Представници Завода за интелектуалну својину Републике Србије такође су одржали презентацију о концепту дизајна интернет сајта и његовом развојном плану