Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СРБИЈА ПОСТАЛА ЧЛАН ЕВРОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПАТЕНТЕ

1. октобар 2010.

Република Србија је данас постала чланица Европске организације за патенте (ЕПО). Тиме се наша земља придружила породици европских земаља чланица ове организације, међу којима су све земље чланице Европске уније, као и Албанија, Хрватска, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Монако, Норвешка, Сан Марино, Швајцарска и Турска.

На основу приступања ЕПО-у Србија стиче пуноправно чланство у комитетима и радним телима ове организације, чиме се активно укључује у развој патентног система у Европи.

Приступање ЕПО-у доноси извесне новине у вези са подношењем међународних пријава патената. Поступак подношења пријава за заштиту проналазака у земљама чланицама ЕПО-a је знатно олакшан. Када домаћи подносилац пријаве жели заштиту проналаска у више земаља чланица ЕПО-a, довољно је да поднесе једну пријаву Заводу за интелектуалну својину Републике Србије или Европском заводу за патенте, на основу које ће Европски завод за патенте да спроведе јединствени поступак за признање патента. Другим речима, подносилац пријаве не мора да покреће процедуру испитивања пријаве у свакој земљи понаособ, већ подноси само једну пријаву. Тако се проналазачима пружа могућност за једноставнију и јефтинију заштиту њихових проналазака у државама чланицама ЕПО-a. Подносиоци пријава који имају пребивалиште у једној од земаља чланица ЕПО-а моћи ће у поступцима пред Европским заводом за патенте да поступају сами у своје име, а не искључиво преко заступника, као што је до сада био случај.

С друге стране, сви инострани пријавиоци који од данас буду подносили европске пријаве патената моћи ће да назначе и Републику Србију као нову чланицу ЕПО-a.

Приступање Републике Србије ЕПО-у надовезује се на тековине Споразума о сарадњи и проширењу који је 2001. године закључен између СР Југославијe и ЕПО-a, тако да пријава европског патента са назначењем Републике Србије, као и европски патент проширен на Републику Србију, имају исто правно дејство као и национална пријава, односно национални патент који је признат на основу Закона о патентима („Службени гласник Р. Србије“, бр. 32/2004).