Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

24. децембар 2009.

Скупштина Републике Србије усвојила је на својој редовној седници 11. децембра 2009. године нове законе из области заштите интелектуалне својине. Усвојени су нови закон о ауторском и сродним правима, закон о жиговима, закон о правној заштити индустријског дизајна и закон о заштити топографија интегрисаних кола. Ови нови закони објављени су у „Службеном гласнику РС“ бр. 104/2009 16. децембра, а ступају на снагу од данашњег датума.

ЗАКОН О ЖИГОВИМА
("Сл. гласник РС", бр. 104/2009 од 16/12/2009)

ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА
("Сл. гласник РС", бр. 104/2009 од 16/12/2009)

ЗАКОН О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА
("Сл. гласник РС", бр. 104/2009 од 16/12/2009)

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА ИНТЕГРИСАНИХ КОЛА

("Сл. гласник РС", бр. 104/2009 од 16/12/2009)