Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ У ОКВИРУ ГАСТРО ФОРУМА У ЛЕСКОВЦУ

ПРЕДАВАЊЕ У ОКВИРУ ГАСТРО ФОРУМА У ЛЕСКОВЦУ

24. јануар 2018.

У среду 24. јануара 2018. године у великој сали Регионалне привредне коморе јабланичког и Пчињског управног округа у Лесковцу, одржан је први ГАСТРО ФОРУМ, у оквиру пројекта „Бугарско-српски гурмански воз“.

Tом приликом учесницима поменуте манифестације одржано је предавање „Поступак заштите производа ознакама географског порекла“ од стране стручњака из Завода. Учесници форума имали су прилику да се упознају са именом порекла, географском ознаком, признањем статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, посебним својствима и квалитетом производа обележених ознаком географског порекла, сертификацијом и контролом квалитета производа, начином обележавања ових производа у Европској унији и у Републици Србији као и са бројним примерима из праксе који илуструју ову материју.