Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

26. децембар 2017.

Дана 25.12.2017. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 113/17).

Даном ступања на снагу овог закона престале су да важе одредбе члана 69. став 3. Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе (Одлука о висини и начину плаћања трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга Завода за интелектуалну својину).

Текст Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама можете погледати овде.