Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СТУДИЈСКА ПОСЕТА ЗАВОДУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОЦИНЕ

СТУДИЈСКА ПОСЕТА ЗАВОДУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОЦИНЕ

27. новембар 2017.

Делегација Института за интелектуално власништво Босне и Херцеговине боравила је у студијској посети Заводу за интелектуалну својину Републике Србије од 22-24. новембра 2017. године.

Делегацији на челу са директором Института, Јосипом Мерџом, током првог дана посете представљене су надлежности Завода од стране директора Завода као и од стране помоћника директора који су дали преглед рада својих сектора, организациону структуру као и статистичке податке о поднетим пријавама права индустријске својине. Посебно је представљен и модел сарадње са институцијама за заштиту права интелектуалне својине и статус по питању Преговарачког поглавља 7 за приступање ЕУ.

Посебне теме интересовања делегације које су представљене током посете биле су активности из делокруга Центра за едукацију и информисање као и начини успостављања сарадње са различитим циљним групама. Велико интересовање је показано за методологију претраживања патентне документације у поступку за признање патента као и испитивање пријава за признање сертификата о додатној заштити које су представили начелници одељења из Сектора за патенте. Група за информационе технологије представила је модуле за електронско подношење, административни систем који се користи и друге информатичке алате који су развијени у Заводу, док је задњег дана представљен систем управљања квалитетом ISO 9001:2008 који је уведен од 2011. године. Свака од тема је праћена дискусијом са конкретним питањима које могу бити од користи за имплементацију сличних активности од стране представника делегације.