Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ИНСТИТУЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ИНСТИТУЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

11. октобар 2010.

У организацији Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину и Европског завода за патенте, а у циљу обуке представника институција за спровођење права из области интелектуалне својине, прошлог петка је у просторијама Завода одржана радионица којом је озваничен почетак обуке за представнике институција за спровођење права у Србији – судова и тужилаштава, полиције, тржишне инспекције и царине.

Овај догађај представља званичан почетак планске, систематске едукације која ће се континуирано спроводити у наредном периоду. Пројекат, којим руководи Европска унија, а који имплементира Европски завод за патенте, спроводи се са циљем обучавања представника ових институција за област интелектуалне својине, чиме ће се побољшати спровођење права интелектуалне својине у целини. У оквиру радионице потписан је и Меморандум о разумевању између Завода за интелектуалну својину и Правосудне академије, којим се регулише обука судија и тужилаца.


Бранка Тотић, директор Завода, поводом ове радионице је истакла да пиратерија и кривотворење наносе огромну штету произвођачима оригиналне робе, ауторима, извођачима, филмским и музичким продуцентима. Кривотворени лекови и резервни делови за возила представљају директну претњу за здравље и безбедност људи. Бранка Тотић је нагласила да је за ефикасно сузбијање пиратерије и кривотворења веома значајна добра обученост и специјализација управних и судских органа, као и њихова сарадња и координација акција. Завод за интелектуалну својину је иницирао партнерство са Правосудном академијом које има за циљ да развије дугорочну сарадњу у организовању програма обуке из области интелектуалне својине. Ово партнерство је сада и озваничено потписивањем Споразума о разумевању између Завода за интелектуалну својину и Правосудне академије.

Ненад Вујић, директор Правосудне академије, рекао је да Правосудна академија спроводи програме почетне и сталне обуке за судије и тужиоце у Србији, као и да у склопу програма сталне обуке развија сарадњу са домаћим институцијама које су специјализоване за одређене области. Вујић је истакао да се у том циљу ради и на јачању сарадње са Заводом за интелектуалну својину како би се додатно унапредила стална обука у области права интелектуалне својине. Такође, Академија на овај начин доприноси унапређењу рада судија у овој специфичној, а јако значајној области права. Ненад Вујић је истакао да опредељење Србије за Европске интеграције укључује хармонизацију прописа и праксе судова што захтева даље унапређење едукације у правосуђу. Развој програма обуке у области интелектуалне својине има за циљ даље усавршавање судија у Србији, али и стварање јасног правног оквира којим ће се омогућити домаћим и страним инвеститорима заштита права интелектуалне својине као једног од битних фактора за привлачење инвестиција у Србију.

Алберто Камарата, шеф одељења за европске интеграције и економску секцију делегације Европске уније у Републици Србији, поводом овог догађаја је изјавио да је заштита права интелектуалне својине од круцијалног значаја за развој иновација, као и за заштиту потрошача и компанија од злоупотреба. Камарата је додао да се са ступањем Прелазног трговинског споразума на снагу Србија обавезала да ће обезбедити ниво заштите права интелектуалне својине у складу са важећим законима Европске уније у периоду од пет година од почетка ступања на снагу овог споразума. Делегација ЕУ у Србији поздравља напредак који Србија остварује у домену интелектуалне својине усвајањем новог законодавства, ратификацијом међународних конвенција и бољом координацијом међу телима која су одговорна за спровођење права интелектуалне својине. Камарата је истакао правилно спровођење закона као предуслов заштите права интелектуалне својине, истичући веома важну улогу судства у овом процесу. Из тог разлога, делегација ЕУ свесрдно поздравља потписивање овог споразума између Завода и Правосудне академије, и подржава специјализовану обуку судија по овом комплексном питању, као и успостављање специјализованих судских панела на свим нивоима.Експерт из Данског завода за патенте и жигове, Кени Рајт, говорио је о европским искуствима сарадње у овој области, истакавши да је ради ефикасне заштите права интелектуалне својине неопходно да институције које се баве спровођењем ових права чврсто и континуирано сарађују. Посебно је истакнуто да криминал у овој области има огроман утицај на глобалном нивоу. Кени Рајт је нагласио да је Организација за економску сарадњу и развој (OECD) проценила да кривотворена роба светску привреду годишње кошта преко 250 милијарди америчких долара, као и да се због криминала у области интелектуалне својине годишње изгуби око 100.000 радних места у Европској унији.Учесницима обуке је током радионице представљен план обуке у области спровођења права интелектуалне својине, чија ће имплементација почети у кратком временском року. Такође, размењена су богата искуства између институција за спровођење права интелектуалне својине у Републици Србији, која имају изузетну важност за координацију предвиђених активности у овој области.