Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СТУПАЊЕ НА СНАГУ СИНГАПУРСКОГ УГОВОРА

18. октобар 2010.

У наредном периоду ступиће на снагу још један међународни уговор. Наиме, Сингапурски уговор о жиговном праву ступиће на снагу 19. новембра 2010. године.

Закон о потврђивању овог уговора можете преузети овде:

Закон о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву (pdf)