Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

WIPO СЕМИНАР „HOW TO CREATE AND MANAGE START-UPS“

30. октобар 2017.

Позивамо стручњаке који су ангажовани на пословима трансфера и комерцијализације технологије да се пријаве за учешће на WIPO семинару "How to Create and Manage Start-ups", који ће бити организован у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину (WIPO) и Универзитетом у Београду 13. и 14. новембра 2017. године у Заводу за интелектуалну својину у Београду.

Семинар ће бити одржан на енглеском језику.

Пријаве за учешће на семинару можете послати најкасније до 08. новембра 2017. године на tstevanovic@zis.gov.rs и sgrulovic@zis.gov.rs. Будите слободни да се на истe адресe обратите за додатна објашњења и информације.

- Програм семинара (pdf)
- Програм семинара - српски (pdf)