Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЖЕНЕВСКОГ АКТА НИЧАНСКОГ СПОРАЗУМА

18. октобар 2010.

Влада Републике Србије депоновала је ратификациони инструмент о приступању Женевском акту Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова. Споразум за Републику Србију ступа на снагу 17. децембра 2010. године.

Ничански споразум о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године је ревидиран у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године, и измењен 28. септембра 1979. године. Закон о потврђивању овог споразума можете преузети овде:

Закон о потврђивању Женевског акта Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова (pdf)