Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЕПО СТУДИЈЕ СЛУЧАЈЕВА О МСП И ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

ЕПО СТУДИЈЕ СЛУЧАЈЕВА О МСП И ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

4. октобар 2017.

У сарадњи са експертима у области интелектуалне својине, Европски завод за патенте је израдио низ студија случајева о европским малим и средњим предузећима које остварују успехе на бази коришћења права интелектуалне својине.

МСП из различитих земаља, индустријских сектора и технолошких области, су анкетирана у погледу стратегија интелектуалне својине и пословних модела. Студије случајева показују како су МСП у развоју усвојиле и развиле одговарајуће способности у погледу интелектуалне својине које су потом користиле за конкурентност.

- студије случајева можете преузети на овом линку