Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ CNN TECH

ПРЕДАВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ CNN TECH

4. јул 2017.

На конференцији СNN Tech, одржаној од 1-3. јула 2017. године у Хотелу Мона на Златибору, стручњак Завода за интелектуалну својину је, у оквиру радионице на тему интелектуалне својине, одржао предавање на тему основа патентне заштите.

Том приликом су учесници, међу којима је било највише истраживача и наставника Машинског факултета у Београду и Иновационог центра истог факултета, показали интересовање нарочито за принципе састављања патентне пријаве, патентирање у области биомедицинског инжењерства, трансфера технологије настале на универзитету, као и из области заштите малим патентом и међународне заштите проналазака. Радионица је била прилика не само за приближавање приниципа патенте зашите и трансфера технологије научној заједници, већ и за размену искустава међу присутнима активним у овој области.