Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ НАЦРТА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

25. октобар 2010.

У периоду од 25. октобра 2010. године до 8. новембра 2010. године спроводи се јавна расправа о радној верзији Нацрта закона о патентима.

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на 110. седници одржаној 19. октобра 2010. године је одредио Програм јавне расправе о радној верзији Нацрта закона о патентима. Јавна расправа о Нацрту закона о патентима спроводи се у периоду од 25. октобра 2010. године до 8. новембра 2010. године.

Учесници у јавној расправи су сва правна и физичка лица заинтересована за питање остваривања права на заштиту проналаска: подносиоци пријава за заштиту проналаска и носиоци права, физичка и правна лица - корисници признатих права, адвокати, државни органи и други.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину на е-mail: zis@zis.gov.rs и mjelic@zis.gov.rs или поштом на адресу:
Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

У прилогу су:
1.Нацрт закона о патентима
2.Образложење Нацрта Закона о патентима