Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

23. мај 2017.

Данас су на Факултету организациних наука у Београду стручњаци Завода за интелектуалну својину одржали гостујуће предавање на тему улоге и значаја интелектуалне својине у заштити иновација

Предавању су присуствовали студенти који слушају предмет Менаджмент иновација.