Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О ЗАШТИТИ ПРОНАЛАЗАКА НА ИНСТИТУТУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ

31. мај 2017.

На Институту Јарослав Черни су јуче стручњаци Завода одржали семинар под називом „Увод у патентни систем - Заштита проналазака патентом“.

Током првог дела семинара, присутни истраживачи запослени на Институту упознати су са системом патентне заштите и поступком признања патента, као и основама управљања правима интелектуалне својине у научно-истраживачким организацијама.

У другом делу семинара појашњени су принципи састављања патентних пријава и претраживања патентних информација. Будући да је тема побудила пажњу присутних и имајућу у виду значај патентирања за запослене у начуно-истраживачким организацијама, семинар је завршен живом дискусијом у вези са значајем патентног система за научно истраживање.