Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

19. мај 2017.

У Заводу је јуче одржан семинар о заштити права интелектуалне својине за студенте Правног факултета Универзитета у Крагујевцу. 

Четрдесетак студената четврте године, који су у првом семестру похађали наставу из права индустријске својине, имали су могућност да се упознају са карактеристикама система заштите права интелектуалне својине уз пружање увида у појединости свакодневног рада Завода за интелектуалну својину.

Семинар је отворио в. д. директора Завода, Владимир Марић, поздравивши студенте и представивши историју и надлежности Завода, као и активности у вези са евроинтеграцијама. Студентима је указано на значај и комплексност ове правне гране. Стручњаци Завода су потом одржали предавања из области жигова и ознака географског порекла, користећи богату праксу Завода. На основу плодоносне дискусије могло се закључити да студенти имају веома добро познавање прописа и да испољавају велику мотивацију за стицање практичних знања. Семинар је завршен обиласком Завода за интелектуалну својину.

Ова посета је део вишегодишње сарадње Правног факултета Универзитета у Крагујевцу и Завода за интелектуалну својину.