Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОГЛАС

29. октобар 2010.

олагање стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, дизајна и ознака географског порекла обавиће се 08.12.2010. године у Заводу за интелектуалну својину. Пријаве за полагање испита могу се поднети до 25.11.2010. године.

За све информације о начину пријављивања кликните на „детаљније“.

Пријава мора да садржи:
- име и презиме, занимање и пребивалиште кандидата;
- доказ о завршеном факултету;
- доказ о распоређивању на послове индустријске својине и о периоду у коме је
кандидат био распоређен на тим пословима;
- доказ овлашћене институције о знању једног светског језика;
- доказ о плаћеним трошковима за полагање стручног испита у износу од 2360,00
динара на жиро рачун Завода 840-39845-97 (позив на број 97 41-601).

Програм посебног стручног испита објављен је у ”Службеном листу СРЈ” бр. 48/95 од 27.10.1995. године, а Тарифа накнада посебних трошкова поступка који води Завод за интелектуалну својину у ”Службеном листу СЦГ” бр. 03/2006.

Молимо Вас да се за сва питања у вези са испитом обратите секретару комисије путем телефонског броја (011) 20 25 947, у периоду од 13 до 15 часова.