Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАСТУПАЊУ ПРЕД ЕВРОПСКИМ ЗАВОДОМ ЗА ПАТЕНТЕ

4. новембар 2010.

Заступање физичких и правних лица пред Европским заводом за патенте могу вршити физичка лица уписана на листу професионалних заступника коју води Европски завод за патенте. Детаљније информације можете прочитати овде.

-