Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У СТУДИЈИ О СЕРТИФИКАТУ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ

20. април 2017.

Институт Max Planck за иновације и конкуренцију, у име Европске комисије, спроводи студију о систему сертификата о додатној заштити у Европској унији. Студија има за циљ да укључи мишљења ширег круга заинтересованих корисника система, укључујући фармацеутске компаније, професионална и привредна удружења, као и адвокате, патентне заступнике и друге заинтересоване групе.

У ову сврху, Институт Max Planck, у сарадњи са Немачким институтом Allensbach, припрема дистрибуцију упитника који ће се бавити питањима искустава корисника постојећег система сертификата о додатној заштити, разматрањем опште политике система, оценом постојећег правног оквира као и одређеним предлозима могућих измена регулативе у области сертификата о додатној заштити. Одговори ће се прикупљати као анонимни.
Ако сте заинтересовани за учешће у истраживању, молимо вас да контактирате Институт Max Planck за иновације и конкуренцију путем е-маил адресе victoria.rivas@ip.mpg.de.