Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ЗАШТИТИ ПРОНАЛАЗАКА ИЗ ОБЛАСТИ ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СЕМИНАР О ЗАШТИТИ ПРОНАЛАЗАКА ИЗ ОБЛАСТИ ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

30. март 2017.

У Заводу за интелектуалну својину је јуче одржан семинар о заштити проналаска патентом и састављању патентне пријаве у области хемијске технологије. Учесници семинара су били представници Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, ИХТМ, Електротехничког института Никола Тесла и Технолошко-металуршког факултета.

У уводном делу учесници су се упознали са условима за заштиту проналаска патентом, као и са поступцима националне и међународне заштите проналазака патентом. Други део семинара имао је за циљ да учеснике упозна са начинима састављања патентних пријава из области хемије и технологије кроз неколико примера уредних пријава из наведених области. На крају семинара представљена је највећа слободно доступна база на интернету за претраживање патентне документације – Espacenet. Током радионице учесници су имали прилику да кроз конкретне онлајн вежбе на рачунарима одреде класификационе симболе и комбинују их са другим критеријумима за претраживање, како би се упознали са функцијама и могућностима добијања релевантних патентних докумената из базе. Семинар је кроз дискусију покрио и питања патентне заштите резултата научно-истраживачких радова, вредновање патентних активности истраживача и управљање правима која долазе са научно-истраживачких иснтитуција.