Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У ОКВИРУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

8. новембар 2010.

У Заводу је прошлог петка одржан Округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о патентима. На округлом столу су, поред представника Завода, учествовали и представници Министарства за науку и технолошки развој, Министарства одбране, Привредне коморе Србије, судства заступничких канцеларија, као и удружења проналазача.

Нацртом закона о патентима битно се мења уређење више питања из ове области и уводе се нове правне институције. Израда новог закона о патентима последица је усаглашавања са Конвенцијама којима је Србија приступила (КЕП и ПЛТ), директивама ЕУ, као и отклањања евидентних слабости тренутно важећег Закона о патентима. У четворочасовној дискусији учесници су изнели своје сугестије, коментаре и примедбе, које ће допринети унапређењу патентне заштите у Србији.