Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

WIPО СУБРЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О МЕДИЈАЦИЈИ У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

3. мај 2017.

Позивамо стручњаке из области интелектуалне својине који имају склоности за рад са људима и комуникацију и могу себе да виде у улози посредника у решавању спорова, да се пријаве на WIPО Субрегионални семинар о медијацији у области интелектуалне својине, који ће бити организован у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину (WIPО) 30. и 31. маја 2017. године у Заводу за интелектуалну својину у Београду.

Скрећемо пажњу да семинар представља подршку успостављању система специјалистичке медијације из области интелектуалне својине у Републици Србији, у складу са Законом о посредовању у решавању спорова („Службени гласинк“, бр. 55/2014).

Пријаве за учешће на семинару можете послати најкасније до 10. маја 2017. године Татјани Стевановић на tstevanovic@zis.gov.rs или 2025 951. Будите слободни да се на исту адресу обратите за додатна објашњења и информације.

- Програм семинара можете преузети на овом линку (pdf)