Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ЗАШТИТИ СОФТВЕРА ПРАВИМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

11. новембар 2010.

У протекла два дана је у београдском хотелу „Зира“ одржан дводневни семинар на тему заштите софтвера правима интелектуалне својине, у оквиру регионалног ИПА програма за земље западног Балкана и Турску. Семинар је организовао Завод за интелектуалну својину у сарадњи са Европским заводом за патенте.Централна тема скупа била је патентна заштита проналазака у чије настајање је укључен рачунар, рачунарска мрежа или друго средство програмирања, односно проналазака чији се бар један елемент реализује делом или у целости помоћу рачунарског програма. У оквиру програма скупа размотрено је и питање правне заштите Оpen Source методе. Пажња је, такође, била посвећена спровођењу права интелектуалне својине у области софтвера као и различитим методама правне заштите компјутерских софтвера, пре свега ауторском праву, патенту и пословној тајни.
Давид Јелерчић, директор ИПА регионалног програма за земље западног Балкана и Турску испред Европског завода за патенте, овим поводом је изјавио да је овај семинар је био предложен од стране Завода за интелектуалну својину, на основу потреба које постоје на српском тржишту у домену заштите софтвера правима интелектуалне својине. Јелерчић је истакао да је циљ овог скупа да се укаже на различите начине заштите софтвера који могу бити примењени у односу на потребе произвођача софтвера. Семинаром је размотрен спектар различитих начина заштите софтвера, кроз патент, на основу ауторског права или као пословну тајну, док је истовремено отворено питање интелектуалне својине из софтвера отвореног кода и интернет странице.

Директорка Завода за интелектуалну својину, Бранка Тотић, нагласила је да у софтверским услугама лежи значајан потенцијал за развој нашег региона и изнела званичне податке о тренду софтверских услуга у Србији, који бележе раст од 15% на годишњем нивоу. Бранка Тотић је додала да је извоз софтвера из Србије у протеклој години, према званичним подацима, достигао 90 милиона америчких долара, мада се сматра да је приход од такозваног услужног програмирања далеко већи, будући да се софтвери често преносе електронским путем.

Циљ конференције је, пре свега, био да се подигне свест о значају заштите софтвера за општу добробит друштвене заједнице, самих произвођача као и крајњих корисника, а све то ради унапређења и развоја привреде и подстицања иновационих активности у овој области. Посебно су наглашени специфични проблеми и отворена питања која област спровођења права носи са собом, а у циљу пружања подршке развоју софтверске индустрије и борби против пиратерије у Србији. Из макроекономске перспективе, смањењем пиратерије за 10% српски буџет би приходовао 29 милиона америчких долара. Такође, истакнуто је да међу последице несузбијања пиратерије код нас спадају отежано прикључивање ЕУ и Светској трговинској организацији (WTO), као и развој организованог криминала. Према експертима који су учествовали на семинару, пожељна стопа пиратерије у Србији креће се испод 60%. О важности решавања проблема пиратерије говори и податак да свако њено смањење за 1%доноси око 1.200 нових радних места. У Србији је прошле године забележена стопа пиратерије од 74%, што је за 2% мање у односу на 2008. годину.

Све презентације са овог семинара можете погледати овде.