Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ПКС- РПК СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

СЕМИНАР У ПКС- РПК СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

28. фебруар 2017.

У просторијама ПКС – РПК Зрењанин, одржан је семинар под називом “Развој иновативног производа с аспекта права интелeктуалне својине”.

Семинару је присуствовало више од двадесет учесника, међу којима је највише било представника привреде. Представници Зaвода за интелектуану својину су примерима из праксе и из искуства у сарадњи са МСП, илустровали значај заштите и правилног коришћења интелектуалне својине. Како одредити предмет заштите, којим правом интелектуалне својине га заштитити, о чему водити рачуна приликом подношења пријаве, колико износе трошкови заштите, електронско подношење пријаве за признање патента, жига итд. су била само нека од питања о којима су стручњаци Завода говорили.Међусобно преплитање фаза развоја инвоативног производа и фаза у поступку стварања и заштите интелектуалне својине је неазобилазни процес у савременим привредним кретањима. Објашњено је да се без овог дуализма, у условима данашње економије, не може понудити конкурентан производ или услуга и остварити профит. Разноврсна конкретна питања учесника у вези са појединим правима интелектуалне својине током семинара, доказ су да привредници имају потребу за едукацијом у овој области. ПКС, односно РПК Зрењанин је дугогодишњи партнер са којим Завод успешно реализује едукативне активности намењене привреди.