Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

EВРОПСКА КОМИСИЈА ПОХВАЛИЛА НАПРЕДАК СРБИЈЕ У ДОМЕНИМА НАУКЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

15. новембар 2010.

Европска комисија је у свом годишњем извештају истакла да је Србија направила добар напредак у доменима науке и интелектуалне својине. Потпредседник Владе за европске интеграције и министар за науку и технолошки развој Божидар Ђелић честитао је научној и технолошкој заједници на овом успеху. У домену науке, посебно је истакнуто учешће српских научника у пројектима Седмог оквирног програма за истраживање ЕУ као и доношење националне стратегије и новог законског оквира у овом домену.

У области интелектуалне својине похваљено је доношење закона и ратификације међународних конвенција у оквиру прелазног трговинског споразума, као и напредак у спровођењу закона кроз специјализоване полицијске, царинске и пореске јединице.