Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОM СВОЈИНOM НА ФОН-У

ПРЕДАВАЊЕ О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОM СВОЈИНOM НА ФОН-У

20. децембар 2016.

На Факултету организационих наука је у петак, 16. децембра, за студенте мастер студија на смеру "International Business and Management" који наставу слушају на енглеском језику одржано предавање о управљању интелектуалном својином.

Предавању, које је држао стручњак Едукативно-информативног центра Завода, присуствовало је 15 студената. Студенти су активно учествовали у дискусији по питањима коришћења елемената система интелектуалне својине за развој конкурентности привредних друштава. Посебан акценат стављен је на факторе валоризације интелектуалне својине уз бројне примере процене вредности у пракси. Представљени су и случајеви конфронтације носилаца права интелектуалне својине у Србији и иностранству. На крају, предавање је обухватило и вежбу идентификације права интелектуалне својине у реалним случајевима у пословању, коју су студенти веома успешно урадили.

Предавање је део вишегодишње сарадње Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину и Факултета организационих наука Универзитета у Београд.