Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ЗАЈЕЧАР

СЕМИНАР У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ЗАЈЕЧАР

9. децембар 2016.

У четвртак је у пуној сали Привредне коморе Зајечар одржан семинар „Брендирање пољопривредних производа у функцији развоја туризма“. Семинар је заједнички организован од стране Привредне коморе Србије, Регионалне привредне коморе Зајечар, Регионалне агенције за развој источне Србије и Завода за интелектуалну својину.

Након уводне речи представника свих организатора о значају оваквог догађаја за привреднике у области пољопривреде и прехрамбених производа из региона који могу допринети промоцији туристичке понуде, предавања су одржали представници Завода за интелектуалну својину. Представник Регионалне агенције за развој источне Србије је истакао да је овај семинар посебно користан, јер је у току израда студије и мапирања свих производа и услуга које могу бити од значаја за развој препознатљивости региона.

У првом делу семинара представљен је систем заштите права интелектуалне својине и значај стратегије заштите релевантних облика интелектуалне својине у току развоја и пласмана производа на тржиште у складу са пословном стратегијом. Представљен је систем патентне заштите техничких решења, са примерима из обалсти блиских учесницима, као и значај регулисања власничких односа у погледу других права која немају формални поступак заштите, као што су ауторска права и пословне тајне, а када она настају у сарадњи са трећим лицима или у радном односу.

Други део семинара је био посвећен знаковима разликовања и то: заштити жига, индустрисјког дизајна и ознакама географског порекла. Како ова права дају својим носиоцима правни основ и сигурност приликом улагања у маркетинг за брендирање својих производа и услуга, указано је и на значај правилног одабира знака за обележавање производа и услуга у складу са његовом будућим коришћењем и са аспеклта избегавања повреде туђих права. С обзиром да је међу учесницима било више представника удружења пчелара из региона као и доста локалних произвођача у области „природних“ прехрамбених производа, посебна пажња је посвећена колективној природи ознаке географског порекла и значају удруживања мањих произвођача.

На крају су као пример добре праксе представљени производи фирме Адонис из Сокобање која прави различите врсте чајева у специфичном паковању са којим је учествовала и на ранијим такмичењима за Најбољу технолошку иновацију. Семинар је био пропраћен и од стране неколико локалних и регионалних телевизијских станица као и других медија за које су дате и изјаве.