Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА И ИСТРАЖИВАЧЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА И ИСТРАЖИВАЧЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

9. децембар 2016.

У Заводу за интелектуалну својину је јуче одржан семинар за студенте Машинског факултета и истраживаче Технолошког факултета, Универзитета у Београду.

Семинар је имао за тему упознавање учесника са врстама и значајем права интелектуалне својине, са нагласком на патентима и патентном претраживању. Учесници су показали интересовање за тему, активно учествујући у дискусији постављањем питања, нарочито на тему претраживања патентне документације, као и на тему заштите пословних тајни и заштите жигом.