Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О ЗАШТИТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ИНСТИТУТУ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

О ЗАШТИТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ИНСТИТУТУ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

18. новембар 2016.

У Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду је данас одржан семинар о заштити права интелектуалне својине са посебним освртом на заштиту проналаска малим патентом и заштиту патентом из области молекуларних маркера.

Семинар је одржан у просторијама Одељења за уљане културе, а осим запослених у Институту за ратарство и повртарство, семинару су присуствовали и представници Института за кукуруз "Земун поље".

Први део семинара се односио на систем патентне заштите у Србији, међународну заштиту проналазака и значај заштите резултата истраживања научно-истраживачких института. У другом делу семинара учесници су на конкретном примеру из области биотехнологије имали прилике да се упознају са условима за заштиту патентом. Осим новости, инвентивности, индустријској применљивости, као и изузећу битно биолошког поступка из патентибилности и јединства проналаска, посебна пажња је посвећена питању описа проналаска и депоновању биолошког материјала као и састављању пописа нуклеотидних и аминокиселинских секвенци.

На крају семинара учесници су се упознали са примерима претраживања у базама Еspacenet, Patentscope и електронским регистрима.