Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ОПТИЧКИМ ДИСКОВИМА

24. новембар 2010.

Одбор за привреду и финансије је дана 23.11.2010. године, на 115. седници, одредио програм јавне расправе o Нацрту закона о оптичким дисковима.

Јавна расправа о Нацрту закона о оптичким дисковима биће спроведена у периоду од 25. новембра 2010. године до 8. децембра 2010. године.

Округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о оптичким дисковима ће се одржати 6. децембра 2010. године, у свечаној сали Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице бр. 5, са почетком у 12 часова.

У овом тренутку, у нашој земљи, оптички дискови су најчешће коришћен медиј за нелегално умножавање ауторских дела и предмета сродних права, а степен пиратерије један је од највиших у Европи. Закон о оптичким дисковима ће омогућити да се државни органи Републике Србије успешније и ефикасније боре против такозване физичке пиратерије: нелегалног умножавања музике, филмова, софтвера и других ауторских дела и предмета сродних права на оптичким дисковима.

Учесници у јавној расправи су сва правна и физичка лица која се баве или су заинтересована да се баве производњом оптичких дискова, њиховим комерцијалним умножавањем, њиховим увозом, извозом и правним прометом; сва правна и физичка лица која се баве или су заинтересована да се баве производњом, увозом и извозом производних делова, као и увозом и извозом производне опреме која се користи за производњу оптичких дискова; аутори и носиоци сродних права; представници организација за колективно остваривање ауторског и сродних права; судије, адвокати, државни службеници и други професионални правници; сва друга заинтересована лица.

Примедбе, предлогe и сугестије треба доставити Заводу за интелектуалну својину на електронски мејлzis@zis.gov.rs или vmaric@zis.gov.rs, или редовном поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, са назнаком “Коментари на Нацрт закона о оптичким дисковима”.

Нацрт закона о оптичким дисковима (pdf)