Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ

2. новембар 2016.

У периоду од 3. до 22. новембра 2016. године спроводи се јавна расправа о Предлогу стратегије интелектуалне својине за период од 2016. до 2020. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину на е-mail: zis@zis.gov.rs и mmarsenic@zis.gov.rs или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, са назнаком „За Стратегију интелектуалне својине за период од 2016. до 2020. године”.

Одбор за привреду и финансије Владе је, на седници одржаној 2. новембра 2016. године, утврдио Програм јавне расправе о Предлогу стратегије интелектуалне својине за период од 2016. до 2020. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за питања система заштите интелектуалне својине: државни органи који се баве спровођењем права интелектуалне својине, носиоци права, привредни субјекти, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину и други.

Програм јавне расправе можете погледати овде.
Предлог стратегије интелектуалне својине за период од 2016. до 2020. године можете погледати овде.