Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ПАТЕНТНОМ СИСТЕМУ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОМ ФАКУЛТЕТУ

СЕМИНАР О ПАТЕНТНОМ СИСТЕМУ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОМ ФАКУЛТЕТУ

27. октобар 2016.

Данас је на Технолошко-металуршком факултету у Београду одржан семинар о патентном систему од стране стручњака Завода за интелектуалну својину. Семинар је био намењен истраживачима Иновационог центра факултета, као и другим запосленим на факултету.

Током семинара учесницима је представљен национални и међународни систем патентне заштите, начин састављања патентних пријава из области хемијске технологије којима се штити како производ, као и поступак добијања и примена. На крају семинара учесници су имали прилику да се упознају и са претраживањем патентне документације у бази Espacenet – како доћи до релевантног патентног документа.

Током семинара постављено је мноштво питања у вези са вредновањем патената у научно-истраживачком раду. Учесници су били заинтересовани и за додатне обуке у вези са претраживањем патентне документације.