Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Меморандум о сарадњи између завода за интелектуалну својину Републике Србије и Републике Словеније

Меморандум о сарадњи између завода за интелектуалну својину Републике Србије и Републике Словеније

24. октобар 2016.

Јуче су у “Палати Србијe”, в. д. директора Завода за интелектуалну својину Републике Србије, господин Владимир Марић и директор Завода за интелектуалну својину Републике Словеније, господин Војко Томан, потписали “Меморандум о сарадњи између Завода за интелектуалну својину Републике Србије и Завода за интелектуалну својину Републике Словеније”.

Потписивањем Споразумa уговорне стране су се обавезале да ће даље унапређивати међусобну сарадњу у области интелектуалне својине, пре свега кроз размену добре праксе у поступцима заштите индустријске својине и ауторског права, кроз размена знања и искустава у вези са активностима које су усмерене на подизање свести о значају интелектуалне својине и кроз организацију конференција, симпозијума, семинара и других едукативних догађаја у вези са интелектуалном својином. Потписивању Споразума присуствовали су премијери влада Републике Србије и Републике Словеније, господин Александар Вучић и господин Миро Церар, као и чланови Влада Републике Србије и Републике Словеније. Споразум је потписан у склопу билатералне посете Владе Републике Словеније Влади Републике Србије, када је одржана и заједничка седница Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније. Поред споразума из области интелектуалне својине, представници влада Републике Србије и Републике Словеније потписали су и споразуме о сарадњи двеју земаља у области саобраћаја и културе.