Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Семинар „Улога интелектуалне својине у брендирању пољопривредних производа“

Семинар „Улога интелектуалне својине у брендирању пољопривредних производа“

18. октобар 2016.

Одржан семинар „Улога интелектуалне својине у брендирању пољопривредних производа“ у Привредној комори Србије

У сарадњи са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије, у Привредној комори Србије 18. октобра 2016.г одржан је семинар „Улога интелектуалне својине у брендирању пољопривредних производа.“ Семинару је присуствовало око тридесет учесника, међу којима су у највећем броју, били привредници. У оквиру својих презентација и одговора на питања учесника, предавачи из Завода су објаснили функционалну везу између интелектуалне својине и брендирања код производње и пласмана пољопривредних производа. Посебно је скренута пажња на укључивање стратегије заштите интелектуалне својине од самог почетка развоја новог производа имајући у виду задовољавање услова новости за поједина права интелектуалне својине као и регулисање власништва над правима која настају у сарадњи са другим лицима.

У оквиру презентације о знаковима разликовања, истакнуте су њихове правне и економске функције. Идентификација, рзликовање, означавање порекла, квалитета производа и рекламна функција, носиоцу ових права могу обезбедити вредност репутације која се развија током времена и обувата скуп вредности и атрибута који је снажно подржан кроз поверење потрошача. Приказани су примери знакова и индустријског дизајна који се могу заштитити, као и они који не испуњаву услове за заштиту, као и најчешће грешке приликом подношења пријаве. Слушаоци су такође имали прилику и да се упознају са новином у раду Завода – електронским подношењем пријаве, коју подносиоци све више користе.

Презентација “Патентна заштита у области прехрамбених технологија” је изазвала велику пажњу слушалаца. Поред основних услова за заштиту патентом, било је речи и о најчешћим дилемама и изазовима са којима се сусрећу подносиоци пријава за признање патента у овој области. Објашњено је уз примере како треба описти проналазак који за свој предмет заштите има поступак у области прехрамбених технологија и значај добро састављених делова патентне пријаве.

Последњи део семинара био је посвећен представљањем успешних примера из праксе: Баскет доо Голубинци (жигови) и Фрушкогорски липов мед (ознаке географског порекла), Институт за земљиште (патент). На основу њихових искуства, учесници семинара су сазнали да од права интелектуалне својине до стицања добити, пут није нимало лак, али је могућ. Пажљивим одабримом предмета заштите, правовременим подношењем пријаве за признање права и ефикасним коришћењем права, може се доћи до успешног бренда.