Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЖИГОВИМА

20. октобар 2016.

У периоду од 21. октобра до 09. новембра 2016. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину, на e-mail: zis@zis.gov.rs и mbozic@zis.gov.rs или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, са назнаком „За Закон о изменама и допунама Закона о жиговима”.

Одбор за привреду и финансије Владе је, на седници одржаној 19. октобра 2016. године, утврдио Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за питања система заштите жига: предузетници и правна лица, као и њихова удружења, представници произвођача и пружалаца услуга, трговаца и потрошача, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину, државни органи и други.


Програм јавне расправе можете погледати овде.
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о жиговима можете погледати овде.
Образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о жиговима можете погледати овде.