Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СИНДИКАЛНА СТРАНИЦА НА САЈТУ ЗАВОДА

30. септембар 2016.

Синдикална организација службеника Завода за интелектуалну својину отворила је интернет страницу на сајту Завода.

Садржају синдикалне странице можете приступити преко банера СИНДИКАТ или линка /синдикат.1123.html.