Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТНА ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ПРОНАЛАЗАКА

26. новембар 2010.

У Министарству одбране је јуче одржан семинар „Патентна заштита поверљивих проналазака“ у организацији Одељења за научно-истраживачку делатност.

Представници наведеног одељења обрадили су теме које су се односиле на инвентивну делатност у систему одбране и значај патентне заштите поверљивих проналазака. Стручњаци Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину одржали су предавање о значају интелектуалне својине са посебним освртом на патентну заштиту, начин састављања пријаве патента и значај претраживања патентне документације. Семинару је присуствовало двадесетак стручњака из Министарства одбране који се у свакодневним активностима баве овим питањима.