Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОМ ПРАВИЛНИКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОМ ПРАВИЛНИКУ

14. септембар 2016.

Дана 8. септембра 2016. године ступио је на снагу Правилник о изменама правилника о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања проналазака.

Правилник је објављен у Службеном гласнику РС бр. 73/2016 од 31. августа 2016. године.

- Правилник је доступан на овом линку