Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

 ЕФИКАСНА ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – ВАЖНА СТАНИЦА НА ЕВРОПСКОМ ПУТУ СРБИЈЕ

ЕФИКАСНА ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – ВАЖНА СТАНИЦА НА ЕВРОПСКОМ ПУТУ СРБИЈЕ

15. септембар 2016.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину, у Мастер центру Новосадског сајма, организовао је конференцију „Ефикасна заштита интелектуалне својине – важна станица на европском путу Србије.“

Скуп је најпре поздравила помоћница министра трговине, туризма и телекомуникација, Лидија Стојановић. У обраћању је истакла чињеницу да су у оквиру области интелектуалне својине кључне три компоненте. То су усклађивање са правним оквиром Европске уније, потом ефикасно спровођење права, као и подизање свести о штетности кривотворења и пиратерије. Помоћница министра је напоменула да је неопходно да домаћи и страни привредници препознају тежњу државе да на најбољи и најефикаснији могући начин заштити њихова права. У свему томе, сарадња са Заводом за интелектуалну својину, која је на дневном нивоу, од изузетног је значаја.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истакао је да је циљ конференције упућивање поруке јавности да постоји спремност да се поступци у овом домену успешно спроводе од стране свих релевантних чинилаца на републичком и покрајинском нивоу. Имајући у виду да су у надлежности секретаријата за привреду и туризам инспекцијски послови који се односе на ауторско и сродна права, Ђоковић је у више наврата истакао значај ефикасног спровођења права за целовити напредак Србије. С тим у вези, успостављена је сарадња са осталим органима надлежним за спровођење права. Задатак свих органа је да, не само међусобном сарадњом, већ и сарадњом са стручном јавношћу и привредницима, продубе свест о томе колико је опсежан потенцијал интелектуалне својине.

В. д. директора Завода, Владимир Марић, у поздравном говору најпре је цитирао Теслине речи: „Један од највећих проблема са којим се свет суочава је проналажење пута и начина да се заштити интелектуална својина. Што се више развијамо, ова потреба се снажније намеће. Требало би поставити коначан циљ да дођемо до прописа који би били бар толико прецизни, колико је то случај код власништва над опипљивим стварима.“ Имајући у виду комплексност нормативних активности у овој области, као и велики број Директива, истакао је добре резултате које Србија остварује у заштити права интелектуалне својине, о чему сведоче и добре оцене Европске комисије. Наиме, преговорачка позиција Републике Србије за Поглавље 7 - интелектуалну својина, послата је на неформалне консултације са Бриселом. Осврнувши се на излагања својих претходника у вези са спречавањем кривотворења и пиратерије, додао је да је марту 2016. године, Република Србија потписала Римску декларацију о јачању борбе против кривотворења. Присутне је упознао са статистичким анализама које се тичу штетности пиратерије и кривотворења, као и о утицају креативних индустрија на БДП, продуктивност запослених (пре свега младих и жена) у овом сектору, развој других привредних грана и сл. На крају је закључио да су ефикасно и квалитетно решавање спорова из ове области, кажњавање оних који се баве кривотворењем и пиратеријом, као и доследно испуњавање обавеза од стране корисника према ауторима и њиховим организацијама, највећи изазови који стоје пред нама.

У оквиру стручног панела Конференције, представници Завода и тржишне инспекције су говорили о услугама Завода и о прописима и пракси тржишне инспекције.