Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ У ЦЕЉУ

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ У ЦЕЉУ

8. септембар 2016.

Завод за интелектуалну својину биће присутан на Међунарoдном сајму предузетништва у Цељу у Словенији у периоду 13-18. септембра 2016. године.

Наступ на заједничком штанду са заводима за интелектуалну својину Словеније и Мађарске реализује се у оквиру билатералног плана сарадње са Европским заводом за патенте у циљу подизања свести привредника о значају европског патентног система и других права интелектуалне својине a за постизање боље конкурентне позиције на тржишту. За сва питања у вези са заштитом права интелектуалне својине у Републици Србији посетиоци сајма могу се обратити стручњацима који ће представљати Завод.