Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОТПИСАН УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ

30. новембар 2010.

Уговор о подршци Завода за интелектуалну својину Универзитету у Београду и оснивању и раду Центра за трансфер технологије данас су потписали ректор Универзитета у Београду, проф. др Бранко Ковачевић, и директорка Завода, Бранка Тотић.

Оснивање Центра за трансфер технологије једна је од активности које су предвиђене ИПА националним пројектом «Подршка Заводу у оснивању Едукативно-информативног центра», који финансира Европска унија, а кофинансира и имплементира Европски завод за патенте. Центар је основан одлуком Савета Универзитета од 26. октобра 2010. године у циљу идентификације, заштите и комерцијализације резултата научноистраживачког рада наставника, истраживача и студената и заштите интелектуалне својине. Према одлуци Савета, Центар за трансфер технологије деловаће као организациона јединица Универзитета у Београду са седиштем у просторијама Универзитета на Студентском тргу.

Уговор који је потписан предвиђа сарадњу на промоцији и комерцијализацији права интелектуалне својине и унапређењу разумевања и примене интелектуалне својине у различитим активностима Универзитета. Велику подршку у свом раду Центар ће добити управо од Завода за интелектуалну својину, који ће бити стручни партнер у односима између Универзитета и привредних субјеката са циљем унапређења коришћења резултата истраживања обављених на Универзитету. У ту сврху Завод ће у наредних годину дана обезбедити стручне услуге једног од својих патентних експерата. Стручна помоћ ће у првих годину дана функционисања Центра такође бити пружена од стране ISIS INNOVATION, компаније за трансфер технологије на Универзитету Оксфорд.