Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У SOCIETE GENERALE БАНЦИ

ПРЕДАВАЊА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У SOCIETE GENERALE БАНЦИ

15. јул 2016.

За одабране комитенте и представнике Societe Generale Banka Srbija AD, у Центру за образовање и културу „Божидарац“, стручњаци Центра за едукацију и информисање одржали су данас два предавања.

Слушаоцима је најпре представљен систем заштите права интелектуалне својине и њен значај за пословање. Како су аудиторијум чинили представници развојних и иновативних привредних субјеката, у оквиру првог предавања, представљена је заштита патентом и индустријским дизајном.

Другим предавањем “Жиг – драгоцени ресурс вашег капитала”, поред основних напомена о жигу, обухваћен је економски аспект жига. На примерима из праксе, посебно на основу досадашње пружене услуге Дијагностика интелектуалне својине у више од 200 фирми, слушаоци су могли да стекну увид у начине ефикасног коришћња интелектуалне својине у циљу повећања капитала. Извозно оријентисани привредни субјекти могли су да се информишу о начину и поступцима међународне заштите, али и да на студијама случајева открију негативне последице које могу настати на пословање, услед пропуштања адекватне међународне заштите.

Ово је било прво предавање за представнике банкарског сектора у Србији. Имајући у виду исказану жељу организатора за даљом сарадњом, семинар је испунио очекивања.