Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДИОНИЦА О ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

3. децембар 2010.

У Заводу за интелектуалну својину је у периоду од 1-3. децембра одржана радионица о ознакама географског порекла, на којој су, поред представника Завода, учествовали и представници Швајцарског савезног института за интелектуалну својину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Акредитационог тела Србије, Института за прехрамбене технологије из Новог Сада, организације SEЕDEV, као и домаћи и страни експерти из ове области. Први део радионице односио се на акредитацију и сертификацију ознака географског порекла и институцију GLOBAL G.A.P, док је други део обрадио тему примене постојећих закона у вези са ознакама географског порекла, укључујући развој смерница за регистратију ознака.

Првог дана радионице разматрана је текућа ситуација и напредак у области GLOBAL G.A.P-овог система за сертификацију органских и географских ознака, након чега су изнети примери добре праксе које се могу применити у Србији. Током другог дана разговарано је о постојећем законодавству у овој области, а такође је извршена и симулација процеса израде елабората, примене, провере, регистрације, сертификације и даљег управљања ознакама географског порекла из перспективе јавне администрације. Уследила је израда нацрта смерница за администрирање ознака географског порекла, на чему је рад настављен и последњег дана радионице, када су договорени и наредни кораци. На радионици је, такође, истакнут значај заштите српских производа ознакама географског порекла за пласман на националном и међународним тржиштима.

У Србији је у току пројекат техничке помоћи у области интелектуалне својине, који се нарочито односи на ознаке географског порекла, а у чијој имплементацији, осим Министарства за науку и технолошки развој и Завода за интелектуалну својину, учествују и Швајцарски савезни институт за интелектуалну својину и консултантска компанија SEEDEV. Један од најзначајнијих циљева овог пројекта који финансира Влада Швајцарске је стварање услова за формирање удружења произвођача производа са заштићеним ознакама порекла који испољавају највећи економски потенцијал.