Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ИНОВАЦИЈАМА

ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ИНОВАЦИЈАМА

29. јун 2016.

На Факултету за економију, финансије и администрацију је јуче, у оквиру сарадње са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије и Фондом за иновациону делатност, одржан семинар „Основе управљања иновацијама“. Семинар је организован под окриљем ТЕМПУС пројекта „Савладавање иновација у Србији кроз развој и примену наставних програма међудисциплинарних последипломских студија из управљања иновацијама“.

На првом делу семинара одржане су презентације о иновацијама и пословном моделу и програмима подршке иновацијама у Србији и Европској унији. Други део семинара био је посвећен упознавању са системом интелектуалне својине у Србији и на међународном нивоу. Предавање је обухватило процедуре подношења и регистровања свих права интелектуалне својине, уз практичну вежбу на реалном примеру из праксе. Међу предавачима су били стручњаци Факултета за економију, финансије и администрацију, Фонда за иновациону делатност и Завода за интелектуалну својину.