Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СРБИЈА СПРЕМНА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОГЛАВЉА 7

СРБИЈА СПРЕМНА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОГЛАВЉА 7

24. јун 2016.

У креативној индустрији која почива на ауторским и сродним правима, ради око 100.000 људи. Та привредна грана, како је истакнуто у ПКС, са 4,61 одсто учествује у БДП земље, што указује на велики потенцијал, који треба развијати и штитити у складу са стандардима ЕУ.

ПКС је активан партнер у приступним преговорима са ЕУ, учествује у раду 27 преговарачких група и прати 29 поглавља која утичу на привредне токове, објаснила је Душанка Калезић, саветница председника ПКС, задужена за европске интеграције. Центар за европске интеграције ПКС од прошле године организује серију конференција са циљем да се привредницима представе поглавља и прописи који ће се одразити на њихово пословање, нарочито након уласка у ЕУ, подсећа Калезић.

„Систем закона које доноси Србија, међународних прописа које смо ратификовали треба адекватано да штити интересе креативних људи, наших аутора, носилаца сродних права, како би пре свега био награђен креативан рад и створили се економски и други друштвени улови за економски развој“, рекао је Владимир Марић, шеф Преговарачке групе о Поглављу 7 и в.д. директора Завода за интелектуалну својину.

Указује на начелан став Европске комисије да је Србија спремна за отварање преговора у области интелектуалне својине, што је како је оценио, велики комплимент и резултат огромног рада. „На нама је доследна примена тих прописа, адекватна заштита интелектуалне својине, борба против пиратерије“, нагласио је Марић.

На конференцији коју је организовала ПКС у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину, привредници су упознати са садржајем Поглавља 7, ауторским и сродним правима, правом индустријске својине, што је веома важно за привреднике посебно у регистровању патената, добијања жига и заштите дизајна. Представљен је и поступак добијања патента код производње бpашна од већ проклијалог семена, начин добијања географске ознаке порекла, која је значајна јер штити производе и поједине бpендове карактеристичне за одређене регионе.