Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ИНСТИТУТУ ВИНЧА

СЕМИНАР У ИНСТИТУТУ ВИНЧА

17. јун 2016.

У среду 15. јуна, у Институту за нуклеарне науке Винча, у амфитеатру Лабораторије за материјале одржан је семинар "Увод у патентни систем" за истраживаче из више лабораторија и центара института.

Током семинара учесницима је представљен национални и међународни систем патентне заштите, начин састављања патентних пријава из области материјала којима се штити како производ и поступак добијања и примен. На крају семинара учесници су имали прилику да се упознају и са претраживањем патентне документације у бази Espacenet – како доћи до релевантног патентног документа. Семинар који су држали стручњаци Завода за интелектуалну својину подржан је од стране научног већа Института Винча.