Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О КООРДИНАЦИОНОМ ТЕЛУ ЗА ЕФИКАСНУ ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О КООРДИНАЦИОНОМ ТЕЛУ ЗА ЕФИКАСНУ ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

26. мај 2016.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 24. маја 2016. године донела Одлуку о измени Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији.

Овом одлуком је за руководиоца Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине именована проф. др Вера Дондур, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. За заменика руководиоца Координационог тела именован је мр Владимир Марић, вршилац дужности директора Завода за интелектуалну својину. За чланове координационог тела именовани су Татјана Рајовић, вршилац дужности помоћника директора Управе царина и Микаило Тијанић, шеф Одсека за сузбијање криминала у области интелектуалне својине, Служба за борбу против организованог криминала у Министарству унутрашњих послова.