Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У СУБОТИЦИ

1. јул 2011.

У регионалној привредној комори Суботице јуче је одржан семинар под називом „Значај коришћења интелектуалне својине у пословању“. У оквиру семинара, стручњаци Едукативно-информативног центра и Одељења за жигове Завода одржали су предавања за представнике малих и средњих предузећа, факултета и привредних комора.

Учесници семинара испољили су велику заинтересованост за тему интелектуалне својине. Посебно интересовање испољено је за области жига и његове примене, ознака географског порекла и индустријског дизајна.