Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР "УВОД У ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ"

ОДРЖАН СЕМИНАР "УВОД У ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ"

8. април 2016.

Данас је у свечаној сали Завода за интелектуалну својину одржан семинар "Увод у интелектуалну својину" за полазнике из Правосудне академије и представнике тужилаштава.

Семинар је био посвећен упознавању са карактеристикама система интелектуалне својине. Први део семинара обухватио је предавања о ауторском и сродним правима и систему заштите жигова. Предавања током поподневног дела обухватила су систем заштите индустријског дизајна и представљање система патентне заштите.